کوکوپیت در نشاکاری

کوکوپیت در سینی های کشت نشاکاری

کوکوپیت در نشاکاری

کوکوپیت یک بستر کشت چندمنظوره است. از کوکوپیت به عنوان بستر کشت نشاء انواع گیاهان و صیفی جات نظیر گوجه فرنگی, فلفل دلمه, کاهو, کلم و غیره استفاده می گردد. نشاکاران بزرگ و کشاورزان هنگام زراعت بر روی سطوح کشت وسیع, کوکوپیت را به سایر بسترهای کشت ترجیح می دهند چراکه استفاده از کوکوپیت باعث تولید نشاءهای قوی تر با ریشه های سالمتر می شود.

تلفیق دو عامل نگهداری آب و هوادهی مناسب ریشه (به دلیل متخلخل بودن بستر کوکوپیت) باعث تولید نشاءهای بسیار شاداب تر در بستر کشت کوکوپیت می گردد. بسیاری از بسترهای کشت تنها یکی از دو عامل ذکر شده (نگهداری آب و هوادهی مناسب) را دارا می باشند. این امر باعث می گردد کوکوپیت در مقایسه با سایر بسترهای کشت کارایی و بهره وری بسیار بالاتری داشته باشد.

کوکوپیت در نشا کاری
کاربرد کوکوپیت در نشاکاری و کشت گلخانه ای

داشتن ریشه ی سالم و عاری از بیماری سبب تسریع رشد نشاء شده و صرفه جویی بسیاری در وقت و زمان نشاکاری را به دنبال دارد. همچنین درصد بذرهایی که در محیط کشت کوکوپیت به نشاء تبدیل می شوند و قابلیت انتقال به زمین کشت اصلی را دارند در مقایسه با سایر بسترهای کشت مخصوصاً خاک بسیار بالاتر است. این امر کوکوپیت را به محبوب ترین بستر کشت برای نشاکاری بذرهای گرانقیمت تبدیل کرده است. از دیگر مزایای مهم نشاکاری با استفاده از کوکوپیت داشتن نشاءهایی هم اندازه و یک دست می باشد که به دلیل ترکیب یکسان محیط کشت نشاء و قابل کنترل بودن آن است.