کوکوپیت در هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک با استفاده از کوکوپیت گلخانه پرورش توت فرنگی

کوکوپیت در هیدروپونیک

کوکوپیت برای کشت گستره وسیعی از محصولات کشاورزی و گلخانه ای شامل گوجه فرنگی, خیار, توت فرنگی, گوجه چری, گل های شاخه بریده و غیره در هیدروپونیک قابل استفاده است. استفاده از کوکوپیت در هیدروپونیک سبب کنترل بیشتر تولیدکننده بر محیط کشت و در نتیجه تولید محصولات با کیفیت بالاتر می گردد. امروزه کوکوپیت به عنوان مناسب ترین بستر کشت در هیدروپونیک شناخته می شود و جایگزین سایر بسترهای کشت نظیر پشم سنگ شده است.

مزایای استفاده از کوکوپیت در کشت های هیدروپونیک:

• کوکوپیت یک بستر طبیعی کشت بدون نیاز به خاک است.
• ظرفیت بالای نگهداری و جذب آب باعث کاهش بسیار زیاد مصرف آب می شود.
• استفاده از کوکوپیت در هیدروپونیک باعث افزایش راندمان و کیفیت محصولات می شود.
• کوکوپیت جایگزین ارگانیک بسیار خوبی برای سایر مدیوم ها نظیر پشم سنگ است؛ بدون اینکه کوچکترین پسماندی در طبیعت باقی بگذارد.
• کوکوپیت دوستدار محیط زیست است و هیچ اثر مخربی بر روی محیط زیست ندارد.
• حضور ترکیبات ارگانیک در کوکوپیت باعث برانگیختن و افزایش رشد ریشه و همچنین مقاومت گیاه در برابر بسیاری از آفات و بیماری ها می گردد.