کوکوپیت و محصولات مرتبط

کوکوپیت بافت ریز- فاین

کوکوپیت بافت ریز

وزن قالب: 5 کیلوگرم
حجم نهایی: 70 تا 75 لیتر

جزئیات بیشتر

کوکوپیت بافت متوسط - مدیوم

کوکوپیت بافت متوسط

وزن قالب: 5 کیلوگرم
حجم نهایی: 75 تا 80 لیتر

جزئیات بیشتر

کوکوچیپس

کوکوچیپس

تهیه شده از الیافت و پوست

سخت نارگیل با دانه بندی درشت

جزئیات بیشتر

گروبگ

گروبگ

کیسه های پلاستیکی حاوی بستر

کشت جهت کشت گلخانه ای

جزئیات بیشتر