سینی کشت نشاء


سینی کشت نشا سینی نشاکاری

سینی نشاء Seed Tray

سینی کشت نشاء جهت کاشت بذر و پرورش نشاء انواع سبزی ها و صیفی جات نظیر کاهو, کلم, گوجه فرنگی, فلفل دلمه و سایر تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. انواع سینی نشاء بر اساس تعداد حفره های موجود در سینی طبقه بندی می شوند. سینی های نشاء این مجموعه در اندازه های 105 حفره, 128 حفره, 162 حفره و 200 حفره موجود می باشد.


سینی نشاکاری پر شده با کوکوپیت

مزایای سینی نشاء

• ابعاد مناسب سینی جهت گسترش ریشه
• حمل و نقل آسان
• سهولت در خارج کردن نشاء

ابعاد سینی نشاء

قابل عرضه در اندازه های 105 حفره, 128 حفره, 162 حفره و 200 حفره

موارد مصرف

کاشت بذر و پرورش نشاء انواع سبزی ها و صیفی جات نظیر کاهو, کلم, گوجه فرنگی, فلفل دلمه

نحوه عرضه

به صورت تکی یا عمده قابل فروش می باشد